vb&t portals

VB&T groep - Buitengewoon

vb&t vastgoedmanagement

Buitengewoon rendabel.

vb&t vastgoedmanagement

 Buitengewoon rendabel.Actueel

Gewijzigd woonwaardering per 1 oktober 2015 van invloed op huurprijs van bestaande- en nieuwbouwhuurwoningen

18-09-2015

Met ingang van 1 oktober 2015 wijzigt de opbouw van de puntenwaardering van zelfstandige woningen, alsmede de definitie van de serviceflatwoning. De woonomgeving, hinderlijke situaties en woonvorm worden vervangen door de WOZ-waarde. Hierdoor vervalt ook de voor kleine woningen geldende aftoppingsregeling inzake de punten woonomgeving. Daarnaast...

Nieuw Buitengewoon Huren magazine

31-08-2015

Het Buitengewoon Huren magazine 2015/2016 is uit. In dit magazine staan alle complexen welke worden verhuurd door vb&t. Wilt u graag dit magazine ontvangen? Mail naar vgm@vbtgroep.nl.

Innovatie in het vastgoedmanagement?

26-06-2015

De winnaar van vandaag is de verliezer van morgen. Zo snel gaat het tegenwoordig. Geldt dit ook voor vastgoed(management) of loopt het niet zo’n vaart? Ondanks de professionalisering van het laatste decennium blijft het een conservatieve sector. Echte innovatie is uitgebleven.

Voor wie werken wij..

Hieronder een overzicht van onze opdrachtgevers